O Kancelarii

          Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne nie tylko na terenie Krakowa i Małopolski, ale i na terenie całego kraju. Jesteśmy elastycznie nastawieni do oczekiwań naszych Klientów. Pozwala na to taka organizacja pracy, która zapewnia mobilność, szybki kontakt z Klientem oraz efektywne wykorzystywanie nowoczesnych metod komunikowania się na odległość. Czas pracy dopasowujemy do możliwości i oczekiwań zainteresowanych naszymi usługami.

          Świadczymy poradnictwo oraz pomoc prawną kompleksowo, poczynając od wstępnego rozpoznania sprawy, poprzez próby ugodowego jej załatwienia, oraz w razie konieczności poprzez składanie pism, pozwów, wniosków do sądów, urzędów i reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej.

          Pomagamy również w kwestiach incydentalnych, między innymi:

 • udzielamy ustnych porad prawnych w bieżących sprawach klientów,
 • interpretujemy przepisy prawne (ustnie lub na piśmie zależnie od stopnia skomplikowania),
 • sporządzamy pisemne opinie prawne,
 • poświadczamy za zgodność odpisów z oryginałami dokumentów.


Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

1. prawa Cywilnego:

- sprawy o prawa własności nieruchomości i ruchomości (m. in. o naruszenie prawa własności, wydanie nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe w tym drogi koniecznej, przesyłu, zasiedzenie, naruszenie posiadania).

- z zakresu zobowiązań (m.in.: opiniowanie i sporządzanie umów, powództwa o zapłatę, postępowania o odszkodowanie za niewykonanie umów, z tytułu czynów niedozwolonych)

- z zakresu spadków (m.in. przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku),

2. prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej,
 • alimenty,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • z zakresu władzy rodzicielskiej,
 1. 3. prawa karnego (z wyłączeniem funkcji obrończych w procesie karnym),

 2. 4. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. roszczenia ze stosunku pracy, problematyka ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur ZUS i KRUS)

 3. 5. prawa handlowego,

 4. 6. prawa zamówień publicznych

oraz w innych jego dziedzinach.