Prawnicy


Radca prawny Paulina Kajda

  • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. (egzamin magisterski złożyła w 2006 r. z wynikiem bardzo dobrym). W latach 2007-2010 odbywała w okręgu Prokuratury Okręgowej w Krakowie aplikację prokuratorską, którą ukończyła egzaminem państwowym z wynikiem bardzo dobrym. Od 2007 r. pracuje w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, gdzie od 2011 r. jest Kierownikiem Referatu Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolkalowymi i Garażami Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami. Od 2011 r. jest radcą prawnym.

  • specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, gospodarczym, administracyjnym i prawie nieruchomości.


Radca prawny Daniel Kajda

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (egzamin magisterski złożył w 2005 r.). W latach 2007-2010 odbywał w okręgu Prokuratury Okręgowej w Krakowie aplikację prokuratorską, którą ukończył egzaminem państwowym z wynikiem dobrym plus. W latach 2006-2011 pracował w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, a następnie w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w Wydziale Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Jako radca prawny prowadzi obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

  • Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, prawie nieruchomości, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach z zakresu pomocy społecznej.